Afdeling automobiel van het ZAWM

De afdeling van de beroepsopleiding automobiel van het ZAWM bestaat uit twee grote werkplaats-klassen, één voor de mechaniek en één voor de carrosserie. Deze werkplaatsklassen worden uitgerust met moderne en performante werktuigen, computers voor leerlingen, aangewezen leermiddelen en moderne voertuigen (7 voertuigen per opleiding).

De autoafdeling omvat alternerend leren in de beroepen van automobieltechnicus (Kfz-Mechatroniker/in), carrosseriehersteller (Karrosseriereparateur), specialist autotoebehoren (Autozubehörhändler/in), autoverkoper (Automobilfachverkäufer/in), vrachtwagenmonteur (LKW-Mechaniker/in) en bandenspecialist (Reifenfachkraft).

Een ondernemersopleiding wordt in de beroepen van automobieltechnicus, carrosserie-hersteller en vrachtwagenmonteur aangeboden.

De autoafdeling organiseert ook talrijke voortgezette vormingen, zoals op het niveau van diagnosespecialist auto’s, klimaatbeheersing,…. Deze vervolmaking is toegankelijk voor alle bedrijven van de sector die geïnteresseerd zijn omwille van een bijzonder technisch onderwerp of door de algemenere actualisering van zijn verworven competenties.

De coördinerende trainer, Mijnheer Gino Decoster, en zijn team, samengesteld uit vijf trainers, elk met hun specifieke praktische ervaring houden zich bezig met de volgende taken:

•ontwikkeling, actualisering en implementatie van de theoretische cursussen en de praktijksimulatie voor leerlingen leertijd en kandidaten ondernemers;
•ontwikkeling, actualisering en implementatie van het aanbod vervolmaking;
•voorbereiding, organisatie en uitvoeren van de theoretische en praktische examens voor leerlingen leertijd en kandidaten ondernemers;
•nauwe samenwerking met de sector, met name EDUCAM;
•opstellen van documentatie en gespecialiseerde artikelen voor autotijdschriften;
•uitwerking van nieuwe opleidingsmodules en deelname aan de actualisering van de onderwijsprogramma's die van toepassing zijn in Duitstalige Gemeenschap;
•actieve deelname aan de werkgroepen van het centrum (bvb. in verband met de certificering EFQM, train the trainer sessies…) ;
•deelname aan de EDUCAM -examens (LPG);
•Aanzetten tot en deelname aan Europese projecten in verband met de beroepsopleiding van de auto-industrie (bvb. Autodiag);
•verschillende contacten met opleidingsinstellingen en automobielverenigingen in de andere landsgebieden en de omringende landen;

  [BACK]